دعوت به همکاری

ما در تدینار بزرگترین پلتفرم سه گانه آنلاین در حوزه صنعت و دانشگاه خدمت رسانی می کنیم.

Lecture Icon

همکاری آموزشی و تدریس

انتشار آموزش در تدینار

مشاهده
Handshake Icon

همکاری اجرایی

پیوستن به تیم اجرایی تدینار

مشاهده
Coding Icon

همکاری فنی

پیوستن به تیم فنی تدینار

مشاهده
Translation Icon

همکاری نویسندگی و ترجمه

پیوستن به تیم تحریریه مجله تدینار

مشاهده