channel logo

در این کانال فیلم‌های TED بصورت رایگان در اختیار شما قرار داده میشود.