آزمون

تدینار (TEDinar) مجهز به سامانه پیشرفته آزمون ساز و برگزاری آزمون‌های آنلاین به صورت تشریحی و تستی به همراه ارائه کارنامه‌های توصیفی و تحلیلی است.

آزمون

شما با سامانه آزمون ساز پیشرفته تدینار می‌توانید هر دو نوع آزمون تشریحی و تستی را به طور کامل متناسب با نیاز خود طراحی کنید. همچنین ارائه پاسخ نامه کلیدی یا تشریحی در قالب فایل pdf در انتهای آزمون نیز امکان‌پذیر است. ارائه انواع کارنامه از نوع توصیفی و یا تحلیلی، متناسب با پارامترهای مد نظر شما پس از پایان آزمون نیز قابل ارائه است.

لازم به ذکر است که سامانه برگزاری آزمون تدینار به سیستم راستی آزمایی نیز مجهز است. راستایی آزمایی در سامانه آزمون آنلاین تدینار به صورت گرفتن اسکرین شات، ضبط صدا و وب کم (تصویر آنلاین) است. همچنین امکان نمایش سوالات به صورت رندم برای کاربران نیز امکان پذیر است.