تعرفه های LMS تدینار

ایجاد فضای اختصاصی (کانال) با امکانات زیر برای کاربران به صورت رایگان می باشد:

 • بارگذاری محتوای ویدیویی و فایلی و دسته بندی آن ها
 • برنامه ریزی کلاس، رویداد، وبینار و آزمون های آنلاین با امکان بلیط فروشی و درآمدزایی (با کسر کارمزد از درآمد)
 • فروش محتوای آفلاین به صورت پکیج های دوره ای (با کسر کارمزد از درآمد)

هزینه ایجاد و استفاده از سامانه مدیریت یادگیری (LMS) تدینار به شرح زیر می باشد:  مشاهده امکانات LMS

 • ضمنا جهت استفاده از سرورهای اختصاصی و قراردادهای بلند مدت با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.
 • 9% مالیات به پلن ها اضافه خواهد شد و قیمت ها نهایی نمی باشند!

 • 30کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  218,000 تومان (ماهیانه)
 • 60کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  450,000 تومان (ماهیانه)
 • 100کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  522,000 تومان (ماهیانه)
 • 200کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  855,000 تومان (ماهیانه)
 • 300کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  1,110,000 تومان (ماهیانه)
 • 400کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  1,539,000 تومان (ماهیانه)
 • 500کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  2,280,000 تومان (ماهیانه)
 • 600کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  3,135,000 تومان (ماهیانه)
 • 700کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  3,990,000 تومان (ماهیانه)
 • 800کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  5,130,000 تومان (ماهیانه)
 • 900کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  5,985,000 تومان (ماهیانه)
 • 1000کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  6,840,000 تومان (ماهیانه)
 • 1250کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  8,550,000 تومان (ماهیانه)
 • 1500کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  10,260,000 تومان (ماهیانه)
 • 1750کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  11,970,000 تومان (ماهیانه)
 • 2000کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  13,680,000 تومان (ماهیانه)
 • 2500کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  17,100,000 تومان (ماهیانه)
 • 3000کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  20,520,000 تومان (ماهیانه)
 • 3500کاربر همزمان
  • 3 تصویر همزمان
  • نامحدود رویداد همزمان
  • حضور و غیاب اتوماتیک
  • آزمون تستی و تشریحی SEM
  • سامانه راستی آزمایی آزمون ها
  • سامانه احراز هویت
  • سامانه تکلیف و پروژه
  • سامانه رفع اشکال
  • تالار گفتگو
  • کارنامه ساز
  • پنل اختصاصی
  • پشتیبانی ویژه
  23,940,000 تومان (ماهیانه)