در حال بارگزاری...
channel logo

 اگر مهندس را خلاق و مهندسی را عملی خلاقانه تعریف کنیم، انتظار متفاوتی از آموزش‌های مهندسی رایج خواهیم داشت. در این کانال شما میتوانید دوره‌های مهارت‌آموزی و محتوا‌های ویدیویی، متنی و همینطور انواع آزمون‌ها را در زمینه‌های خلاقیت و مهندسی مشاهده و یا بارگذاری کنید.