در حال بارگزاری...
channel logo

فرهنگ به‌عنوان شیوه و روش زندگی و معاش مردم است و هنر بیان احساس و عاطفه ی آدمی و برداشت او از زندگی و جهان هستی است.