در حال بارگزاری...
channel logo

ورزش ترکیبی از فعالیت‌های فیزیکی عادی و معمول و مهارت‌های فردی و به‌عنوان تفریح و سرگرمی و یکسری از قوانین که برای مسابقه، لذت بردن و رسیدن به برتری است. سرگرمی را هم می‌توان در قالب هر شکلی از بازی‌گوشی رقابتی که نتیجه آن توسط یک یا ترکیبی از مهارت‌های فیزیکی، استراتژی یا شانس رخ دهد تعریف کنیم..