توضیحات و مشخصات کلاس

دراین قسمت اطلاعات مربوط به نام همایش /کلاس ،برگزار کننده، سطح همایش و غیره را می توان مشاهده نمود .

بستن
  • کانال:
  • درس:
  • سطح:
  • ارائه دهنده(استاد):

دسترسی و جلسات ضبط شده

در این قسمت میتوان با کلیک روی دکمه ثبت نام مراحل ورود و ثبت نام در جلسات را انحام داد همچنین با ستفاده از دکمه مشاهده جلسات ضبط شده درصورتیکه به این جلسه دسترس داشته باشید میتوانید از فیلم های ضبط شده جلسات گذشته استفاده نمایید.

بستن
دسترسی شما
جلسات ضبط شده
جلسه های این کلاس

در این قسمت اطلاعات کاملی از جلسات برگزار شده،در حال برگزاری و همچنین جلسات آینده یک همایش را می توانید مشاهده نمایید و انتخاب هر جلسه به صفحه مربوط به آن منتقل شوید.

بستن

جلسات ضبط شده
ویدیوی ضبط شده
افزودن ویدیو به این ساعت